[trx_sc_layouts layout="26"]

EKOTERAPİ

Ekoloji canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır ve kökeni oldukça eskiye dayanmaktadır.

Psikoloji bilimi ekolojik bakış açısıyla insan ruhunu anlamakta ve açıklamakta henüz çok yenidir. Ekolojik perspektifle oluşturulan “sistemler kuramı” insanın bireysel olarak bir sistem olduğunu ve içinde bulunduğu diğer tüm sistemleri etkilediği ve onlardan etkilendiğini ifade eder. Sistemik kuram, tüm bu sistemler arasındaki ilişkiyi inceler.

Ekopsikoloji  sistemik kuramın ortaya koyduğu bakış açısına yeni bir soluk getirmiş ve insanı doğal dünyaya bağlayan ya da ondan uzaklaştıran psikolojik süreçleri incelemiştir. Temel varsayımı insanların doğayla kurdukları yanlış ya da kopuk bağların kişisel, çevresel, toplumsal sorunlara yol açtığı ve bu sorunların çözümünün de yine doğayla olan uyumumuz aracılığıyla çözülebileceğidir. Ekolojik benlik, psikolojik iyilik hali ve genel yaşam deneyimleri hakkında bilgiler ortaya koymuş ve önermelerde bulunmuştur.

Ekoterapi de ekopsikolojinin ortaya koyduğu varsayımlar ve bilgiler ışığında gerçekleştirilen uygulamaların tamamına verilen addır. Yani uygulamalı ekopsikoloji de diyebiliriz.

[trx_sc_layouts layout="17"]
error: Content is protected !!