Aile Dizilimi Nedir?

Aile dizimi, bir yöntem olarak genelde, dizim yaptırmak isteyenlerin, oradaki süreci temsilci olarak yaşamak isteyenlerin ve bir terapistin olduğu bir grup içerisinde uygulanır. Dizim için bir gündem belirlendikten sonra yani danışanın getirdiği mesele netleştikten sonra birey ile çalışmaya başlanılabilir. Kişinin bir gündeminin oluşması belli bir aşamadan, bir farkındalık sürecinden sonra gelişir. Hepimizin belli bir dereceye kadar, hayatımızdaki bir şeyi değiştirme arzumuz ile utanç ve acı verici duyguları kontrol etme için kullandığımız mekanizmaları kaybetme korkumuz arasında bocaladığımızı aklımızda tutmalıyız. Acının baskısı, değiştirme arzumuzu arttırdığı gibi hayatımızın kontrolünü yitirme korkumuzu da arttırır. O yüzden yaşamın akışında bazen bir gündem dupduru karşınızdayken, bazen de dizim yolculuğunda yollardan geçe geçe ulaşacağınız bir konum olabilir. Gündemin koordinatları dizim yolculuğuyla da belirlenebilir.

Aile Dizilim Süreci

Danışan, grup katılımcılarının arasından birilerini seçer ve onları odaya sezgisel duyumlarına göre yerleştirir. Danışanın yerleştirirken gösterdiği şey, temsilcilerin hangi yöne bakacakları ve aralarında ne kadar mesafe bulunacağıdır. Danışan temsilcileri basitçe odada herhangi bir yere yerleştirir, jestler ve mimikler kullanılmaz. Temsilciler, danışan tarafından odaya yerleştirildikten sonra, daha sonra temsilciler kendi inisiyatifleriyle hareket de edebilirler ya da hissettiklerini söylemeye başlarlar. Temsilcilerin anlattıkları deneyimlerden ya da hareketlerini gözleyerek, danışanın getirdiği meselesinin duygusal dinamikleriyle ilgili ilk imge fark edilir. Temsilcilerin bahsettikleri doğrultuda, danışana daha fazla temsilci kullanması önerilebilir.

Bütün temsilciler, istedikleri gibi hareket etmede ya da herhangi bir açıklama yapmakta özgürdürler; bu sayede dizim, danışanın getirmiş olduğu meselenin altında yatan ana duygusal çatışmamın daha görünür olduğu bir noktaya doğru ilerler.

Bu noktada süreç, dizimi bir sonuca doğru yönlendirmeye başlar. Danışan dizim esnasında istediği bir anda, sürece yeni bilgiler ekleyebilir.  Zaman zaman dizim sırasında danışana, kendisinde önemli bir şey( duygu, düşünce, anı, ) meydana gelip gelmediğini sorulur. Danışan dizimdeki olan durumlardan yeni şeyler fark edebilir ya da hatırlayabilir. Bu bağlamda yeni bilgiler verebilir ve sonrasında temsilciler bu gelen yeni bilgilerin kendilerine uyup uymadığını duyumsayabilirler. Temsilciler dizimde sıklıkla birinin eksik olup olmadığını ya da danışanın sorunun çözümü için daha fazla kişiye ihtiyaç olup olmadığını hissederler.

Dizim sürecinde danışan, temsil edilen insanlarla önemli bir duygusal deneyim yaşayacak gibi gözüküyorsa, sürece katılmasını istenebilir. O noktaya kadar danışanı temsil eden temsilci, danışanın iç durumuna ayna tutması için ve destek kaynağı da olarak kalmasını istenebilir

Danışan, davranış, duygu ve yüz ifadesine yansıyan, bariz bir şekilde bir gelişim adımı attığında dizim sonlandırılır. Temsilciler ve gruptaki herkes bu değişimi danışanda görebilir. O dizimdeki farklı insanların temsilcileri, diğer temsilcilere göre kendilerini doğru yerde ve huzurlu, rahat hissettiğinde, deneyimledikleri şey o anla tutarlı olduğunda, dizim tamamen olumlu bir sonuca ulaşır.

Aile ve sistem dizimi sürecine kimler danışan olarak gelebilir?
 • Aile sisteminizde ya da çalışmakta olduğunuz işyeri, şirket, fabrika, büroda bir çatışma ortam içerisindeyseniz ya da bu sistemlerdeki bireylerle ilişki kurmakta zorlanıyorsanız ya da dışlanmışlık, reddedilmişlik yaşıyorsanız
 • Süreğen panik ataklar yaşıyorsanız,
 • Bir kaybınız olmuşsa ve sonlandıramadığınız bir yas yaşamaktaysanız,
 • Öfkenizi kontrol etmekte zorlanıyorsanız,
 • İlişkilerinizde devamlı verici taraf olup, kullanıldığınız hissediyorsanız,
 • Kendinizi kontrol etmekte zorlanıyorsanız( para harcarken, alış veriş yaparken)
 • Depresyon( çökkünlük, hayattan zevk alamama, umutsuzluk, karamsarlık, suçluluk duyguları) , aşırı şüphe duyma( evham yapma),
 • Toplumun karşısında konuşmaktan kaçınma,
 • Zihne takılan ve göndermekte zorlandığınız düşünceler,
 • Geçmişinizde duygusal olarak istismar edilmiş ya da ihmal edilmişseniz( sevilmemiş, ilgilenilmemiş, yalnız bırakılmış, fazlaca sözlü ya da davranış içerikli şiddete maruz kalmışsanız)
 • Utangaçlık, çekingenlik, içe dönüklük yaşamaktaysanız,
 • Kronik bir hastalık yaşamaktaysanız ( şeker hastalığı, yüksek tansiyon gibi),
 • Kendinizi keşfetmek, kendinizin farkına varmak ve öz –değerinizi arttırmak istiyorsanız

aile dizimine katılabilirsiniz.

error: Content is protected !!