Doğal Oyun Atölyesi

Oyun çocuğun, kendi gerekçeleri doğrultusunda, kendi yolları ile ilgisini, sezgisini ve fikirlerini takip ederek içeriğini  ve amacını belirlediği eylemleri gerçekleştirme sürecidir.

Bu tanımlamaya uygun oynanan oyunun çocuklar için fiziksel yeteneklerini geliştirme, otonomilerini artırma, nasıl öğreneceklerini öğrenme, duygularını düzenleme, sosyal sınırları keşfetme, zamanı planlama, organizasyon becerisi, odaklanma (dikkat) gibi kazançları vardır.

Bu türden bir oyun için çocuk doğduğu andan itibaren tüm zihni ve bedeniyle hazırdır. Her yaşta kendi gelişimini destekleyecek biçimde, birisi tarafından öğretilmeden, yönlendirilmeden, yardım edilmeden, oyuncak olmaksızın oyun kurmak, ve oynamak çocuğun yaratılışında yerleşik olan “oyun zekâsının” göstergesidir.

Günümüz çocuklarına ve oyunlarına baktığımızda ise bu oyun zekasının tam kapasiteyle aktive olmasının önünde birçok engel olduğunu görebiliriz.

Çocukların zamanları kısıtlı, mekanları dar ve seçimleri yapılandırılmıştır. Temel eğitimleri ve bale, piyano, basketbol gibi diğer tüm kurslardan geriye zaten çok az bir zaman kalması, kalan zamanın da ödevler, ek çalışmalar, telefon, tablet kullanımı ya da en iyi ihtimalle zekalarını, dikkatlerini geliştirecek bir takım oyuncaklar ve egzersizlerle geçmesi çocukların “oyun” için zamanının kalmamasına yol açmakta. Çocukların zamanının neredeyse tümü binalarda, beton okul bahçelerinde ve parklarda ya da ulaşım araçlarında geçmektedir. Yani gökyüzü ve toprak ya masal kitaplarında ya da ders kitaplarındadır. Oyunun ne olacağı, nasıl oynanacağı, kuralların neler olacağı da bu koşullarda maalesef çocukların inisiyatifinde olamamaktadır.

Bu koşullarda biz anne babalar çocuğumuz için oyun arkadaşı, oyuncak ve oyun alanı arayışında çaresiz kalabiliyoruz. Onlar için yaptığımız onca şeyin yanında çocuğun doğal eğilimi olan ve onu tüm yönleriyle çok basit bir şekilde geliştirecek olan “doğal oyun” a fırsat yaratamıyoruz.

Biz Doğa Terapi Evi olarak kendi çocuğumuz dünyaya gelirken çocuğumuzun ayaklanıp oyun oynadığını hayal ettiğimizde o hayalin içindeki hiçbir şey oyuncakçıda satılmıyordu. Ağaç, toprak, dal, yaprak, su, kar, çamur, tavuk, solucan… Sonra bu hayali tüm çocuklar için kurduk ve Doğa Terapi Evi’nde “Doğal Oyun Atölyeleri” fikri oluştu.

Doğal Oyun atölyesindeki yaklaşık 3 saatlik dilimde çocuğunuz doğal oyunun yanı sıra belirlenmiş temaya uygun meditasyonlar ve sanat terapisi uygulamalarıyla doğayla bağını güçlendirecek, özgüvenini, sosyal becerilerini, organizasyon yeteneğini, dikkat kapasitesini artıracak, kişisel farkındalığını geliştirecektir. Siz ebeveynler ise o esnada gerçekleştireceğimiz söyleşide o günün temasına dair merak ettiklerinize yanıtlar bulacaksınız.

“Küçük bir çocuğa doğayı tanıtırken bilgi, duygunun yarısı kadar bile önemli değildir.”

 Rachel Carson
error: Content is protected !!