Ekolojik Benlik Geliştirme

Ekolojik benlik, kişinin, doğada var olan canlı-cansız tüm varlıklarla kendini eşit ve aynı bütünün anlamlı bir parçası olarak hissettiği, bu hissiyatı davranışları ve tercihleriyle de ortaya koyduğu bir benlik yapısıdır.

Ekolojik benliği gelişmiş bir insan tüm doğal varlıklara ve diğer insanlara karşı ahlaki bir sorumluluk duygusu geliştirir. Bu sorumluluk güçlü olanın zayıf olanı koruması gibi hiyerarşik bir algıyla değil “eşitlerin”  birbirini kollaması şeklinde gerçekleşir. Ekolojik benlik zorlamacı, statik bir ideoloji değil, samimi ve içten bir şekilde doğayla bir olma arayışıdır.

Benlik gelişimi için kritik yaş olan aralığın anaokulu çağına denk gelmesi sebebiyle okulun benlik gelişimiyle ilgili özel bir çıkış noktası ve stratejisi olması gerekmektedir. Bu çıkış noktası ekolojik benlik gelişimini oluşturmak olduğunda ve bu hedefe dönük stratejiler geliştirildiğinde çocuklar için birçok ikincil ve üçüncül kazançlar elde edilecektir. Merak ve keşif duygusunun canlı kalması, yaratıcılığın gelişmesi, dikkat gücünün artması, hiperaktivitenin azalması, psikolojik sağlamlığın gelişmesi( zorluklarla mücadele edebilme gücü, öz-disiplin, esneklik, problem çözme kabiliyeti, stresle başa çıkma), sosyal beceri zenginliği, duyarlılık, saygı gibi değerlerin oluşması gibi kazanımlar elde edilecektir.

Tüm bu kazanımları sadece doğayla doğru temas ederek elde ettiğinizi hayal edin? Biz bu hayalinizi gerçekleştirme yolunda size eşlik edebiliriz.

Doğa Terapi Evi olarak ekolojik benlik gelişimini desteklemek konusunda, anaokullarıyla işbirliğine dayanan, yaklaşık 6 ay süren bir program uyguluyoruz. Programımız öğretmen eğitimleri, veli seminerleri ve süpervizyonları içermektedir.

Sonuçta “ekolojik benlik gelişimi” kavramının, tüm üyeleriyle birlikte kurumsal bir bakış açısı olarak kazanılması, eğitim ortamının ve programının ekolojik perspektifle yeniden dizayn edilmesi ve nihayetinde kurumun vazgeçilmez bir değeri olarak kurumsal kimlikte yer edinmesini umuyoruz.

Ancak kurumunuzun ihtiyacı doğrultusunda sadece öğretmen, veli semineri ya da velilerinizle birlikte ekolojik benlik kavramını deneyimleyeceğiniz bir atölye talep edebilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi almak ve randevulaşmak için bizi arayabilirsiniz.

 

“Bu dünyaya gelmedin. Okyanustan çıkan bir dalga  gibi ondan çıktın. Burada yabancı değilsin.”

Alan Watts

 

error: Content is protected !!